Robo Bartok v deň záletu zaletel na seriálovej súťaži MaSR F3F – LMK Istropolitana najrýchlejší čas súťaže a skončil na treťom mieste spomedzi 22 pilotov. Gratulujeme.