Profily na krídlo a VOP navrhol Dirk Pflug. Podľa škice model nakreslil v 3D Fero Valent